เครื่องซีลท่ออัลตราโซนิก

  • เครื่องซีลท่ออัลตราโซนิก

    เครื่องซีลท่ออัลตราโซนิก

    ดีจีเอฟ-25ซี
    เครื่องซีลท่ออัลตราโซนิกเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ใช้เครื่องอัลตราโซนิคเพื่อทำหน้าที่ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์เพื่อปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
    ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลายด้วยอาชีพขนาดเล็กน้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถดำเนินการกระบวนการทั้งหมดได้ตั้งแต่การโหลดท่อ การวางแนว การบรรจุ การปิดผนึก การตัดแต่งไปจนถึงเอาต์พุตสุดท้าย