เครื่องปิดผนึกหลอดอัลตราโซนิก

  • Ultrasonic Tube Sealer

    เครื่องซีลท่ออัลตราโซนิก

    DGF-25C
    เครื่องปิดผนึกหลอดอัลตราโซนิกเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ใช้หัวอัลตราโซนิกเพื่อทำหน้าที่ปิดผนึกส่วนบรรจุภัณฑ์เพื่อปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
    ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลาย ด้วยอาชีพขนาดเล็กที่น้อยกว่า 1 cbm จึงสามารถดำเนินการทั้งหมดได้ตั้งแต่การบรรจุท่อ การวางแนว การบรรจุ การปิดผนึก การตัดแต่งจนถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย